راه کارهای نوآورانه

آدانالس سامانه‌ای است که به اینترنت بانک اضافه می‌شود، و با ارائه‌ی گزارش‌های تحلیلی دقیق‌تر، به مشتریان بانک کمک می‌کند بهتر درآمدها و هزینه‌هایشان را مدیریت کنند، و آگاهی و سلامت مالی بهتری پیدا نمایند.
ما ساده‌ترین راه بررسی، تحلیل و دسته‌بندی هزینه‌ها و درآمدهای روزمره‌ی مشتریان را در محصولی با عنوان آدانالس ارائه کرده‌ایم. «آدان» به معنای «دارایی» و «آنالس» به معنای «تحلیل و آنالیز» است. «آدانالس» تحلیل‌گر دارایی‌های مشتریان بانک است. آدانالس سامانه‌ای است که به اینترنت بانک هر بانکی اضافه می‌شود، و با ارائه‌ی گزارش‌های تحلیلی دقیق‌، به مشتریان بانک کمک می‌کند، درآمدها و هزینه‌هایشان را بهتر مدیریت کنند، و آگاهی و سلامت مالی بهتری پیدا نمایند.
در واقع این محصول امکان می‌دهد مشتریان یک بانک گزارش‌های تحلیلی و متفاوتی از دخل و خرج خود را ببینند و بهتر از گذشته بودجه شخصی‌شان را مدیریت کنند و دید عمیق‌تری نسبت به زندگی‌شان بیابند. 
آدانالس این گونه کار می‌کند:

واکشی خودکار داده‌ها
این سامانه هر روز اطلاعات تراکنش‌های مالی مشتریان بانک را (البته با اجازه آنها) از صورتحساب بانکی واکشی و آنها را پالایش و مرتب می‌کند. آدانالس براساس مخزن داده‌های خود، تراکنش‌ها را با اطلاعاتی چون نام فروشگاه و صنف آن کامل می‌کند.

دسته‌بندی هوشمند
آدانالس پس از واکشی تراکنش‌ها، تا جایی که می‌تواند آن‌ها را دسته‌بندی می‌کند، و برای این کار از روش‌های هوش مصنوعی هم بهره می‌گیرد و به تدریج پیشنهاد‌های بهتری به افراد می‌دهد.

گزارش‌های دیداری
آدانالس براساس داده‌های جمع‌آوری شده، نمودارهایی رسم می‌کند، که وضع گردش نقدینگی افراد را در طول زمان نشان می‌دهد. آدانالس همچنین براساس بودجه‌ای که برای هزینه‌ها مشخص شده، نمودار انحراف از بودجه شخصی را هم رسم می‌کند.