راه کارهای نوآورانه

امروزه بسیاری از خدمات مالی و بانکی توسط اپلیکیشن های مبتنی بر وب انجام می شود. اهمیت این موضوع آن جایی نمود پیدا می کند که می بینیم شرکت های بزرگ، با صرف هزینه در استارتاپ ها و برگزاری فستیوال های مرتبط با استعدادیابی از گروه های جوان
ایده های آن ها را به اجرا نزدیک کرده و با تجاریِ سازی این اپلیکیشن های مبتنی بر وب، به سود چشمگیری دست پیدا می کنند. حال سوال این  است که چرا شرکت ها در این بخش
سرمایه گذاری می کنند؟ 
در جوامع امروز با توجـه به محدودیت های زمان و هزینه، کوتاه کردن زمان و هزینه فرآیند های مالی- بانکـی برای مشتریـان ارزش افزوده ایجاد می کند. مشتریان می توانند تنهـا به همراه یک سیستم کامپیوتر و اتصال اینترنت، بسیاری از فعالیت‌ها را در منزل خود انجام دهند تـا فرآیندی امن، آسان و کم هزینه را داشته باشند.
به غیـر از فرآینـد پرداخت، امروز بحث مورد توجه در فضای مالی بانکی بحث PFM هاست .  وب اپلیکیشن هایی که به شما امکان می دهد هزینه های شخصی خود را مدیریت کنید و بتوانید آمارهای مختلفی از درآمد و هزینه های خود به صورت نمودار و جدول های مختلف داشته باشید و در نهایت به نقطه بهینه درآمد و هزینه شخصی دست پیدا کنید.

ما نیز در ارتباط فردا سعی کردیم همگام با بازار جهانی وب اپلیکیشن ها گام برداریم. با حضور فعال در برگزاری دوره های لین استارتـاپ ماشیـن تلاش کردیم قدمی در توسعه ایـن محصولات برداریم. با حمایت از جوان های ایده پرداز، ایده هایشان را به مرحله پیاده سـازی و اجرا رساندیم. در تمامی مراحل تولید این محصولات، نوآوری را در نظـر گرفتیـم و همیشـه بـه تجربـه کاربــری محصولاتمان توجه بسیاری داشتیم. 
شرکت ارتباط فردا به منظور ارائه راهکارهای نوآورانه و جامع پرداخت، اپلیکیشن مالی– بانکی مبتنی بر وب را با توجه به نیازهای شرکت بیمه طراحی کرده‌ است تا این مشتریان این شرکت‌ها به راحتی امکان پرداخت اقساط خود را از طریق وب داشته باشند.
آدانالس یکی دیگر از محصولات ارتباط فردا اسـت. یک PFM  با تجربه کاربری بسیار بالا، که در آن اصل بر سـاده سـازی و حذف پیچیدگی بوده و در مقایسه با PFM های دیگر این سادگی بسیار روشن است. نسخه متناسب سازی شده آدانالس با عنوان سامانه هدف قابل استفاده بر روی حساب های متصل بـه بانـک آینـده است. این سامانه به مشتریان بانک آینده این امکان را می دهد تا برای خود اهداف مالی تایین کرده و با مدیریت ساده درآمد و هزینه‌های شخصی به اهداف مالـی مورد نظر خود دست یابند.

یکی دیگر از این اپلیکیشن های مبتنی بر وب، پیشخـوان مجازی است که در آن تلاش شده است کاربر بدون حتی یک کلیک اضافه عملیات بانکـی مورد نظر خـود را انجـام دهد. که این موضوع نشان از تجربه کاربری بالای پیشخوان مجازی دارد. در پیشخوان مجـازی همان طور که از نامش پیداست کاربر می تواند تمامی فرآیندهـای قابل انجـام در پیشخوان بانک را در منـزل یا محل کار با استفـاده از یک سیستـم متصل به اینترنت به سادگی و با امنیت بالا انجام دهد .

www.abplus.ir

محصولات و خدمات