راه کارهای نوآورانه

در بازار کنونی تمامی کسب و کارها برای بقا نیاز به تغییر و به روز شدن دارند و شرط لازم این تغییر، اهمیت به کارگیری نوآوری و تمایز در خدمت یا محصول، معماری و زیرساخت آن کسب و کار است.   هسته اصلی نوآوری نیازسنجی جامعه است.
یکی از معیارهای مهم نیازسنجی توجه به محلی سازی یعنـی مطابقت یک محصول با بازار هدف آن از لحاظ زبانـی، فرهنگی و فنی است. زمانی که نیازسنجی و ارائه خدمـت با توجه به محل ارائه خدمت یا محصول انجام شود، مصرف کننده آن خوشحال تر است و حس بهتری نسبت به خدمت و یـا محصـول ارائـه شـده دارد.
شرکت ارتباط فردا این محلی سازی خدمـات را در مراکز ارتباط فردا پیاده سـازی کرده است. «مرکز ارتباط فردا» طرحـی است بـرای آینده‌ای که نزدیـک است. ما اعتقـاد داریـم که مردم ایـران در شهرهای مختلف نیازهـای متفاوتـی دارنـد و مراکز ارتباط فردا محلی برای پاسخ به این نیازها است.

به همین دلیل بخشی از خدمات در همه مراکز و بخش دیگری از آن متناسب با شهر آن مرکز قابل ارائه است. دفاتر ارائه خدمات یا همان سوپر مارکت خدمات مالی با نام مراکز ارتباط فردا، گامی برای توسعه خدمات در سراسر کشور است. اولین مرکز ارتباط فردا ششم فروردین ماه سال 93 در میدان پونک تهران بـه بهره‌برداری رسید و امروز 65 مرکز ارتباط فردا در 52 شهر کشور،حداقل یک مرکز ارتباط فردا فعال است.
مراکز ارتباط فردا، مکان‌هایی برای ارائه خدمات بانکی توسط ابزارهای خدمات بانکداری الکترونیکی، ارائه خدمات مشاوره‌ای مالی و فروش محصولات متنوع مرتبط با حوزه‌های مالـی هستند که با طراحـی مدرن و جذاب در نقاط بهینـه جغرافیایـی، وجود زیرساخت‌های الکترونیکی لازم و مدیـران و کارشناسـان خبـره، می‌توانند به ایـده محلی‌سازی خدمات تجارت الکترونیکی کمک کنند.

محصولات و خدمات