راه کارهای نوآورانه

در سال های گذشته تلفن های همراه هوشمند تا حد زیادی توانسته اند جایگزین وسایلی مانند دوربین عکاسی، دوربین فیلم برداری، ضبط صوت، دستگاه های GPS، ساعت مچی، نقشه و ... شوند. این موضوع می تواند دلیلی باشد بر این که ما تلفن همراه را پیشرو در جایگزینی بدانیم.
با توجه به روند تغییر روش های پرداخت در عصر حاضر و استفاده بیشتر از  تلفن های همراه، دور از ذهن نیست که توقع داشته باشیم در آینده ای نه چندان دور بوسیله تلفن همراه خود بتوانیم تمامی خدمات بانکداری الکترونیکی را انجام دهیم. 
استفاده از خدمات عنوان شده، بدون وجود اپلیکیشن ها امکـان پذیـر نخواهد بود. استفاده از اپلیکیشن های تلفن همراه باعـث رشد فروش محصولات شده است. در بیـن تمامـی رسانه هـا تلفـن همـراه تنـها        رسانه ای است که در سال های گذشته رونـد استفـاده رو به رشـدی داشتـه اسـت. بنابراین می تـوان مطمئـن شـد کـه کسـب و کارهـا بـرای آنکه متمایز و نوآور باشنـد بایـد این فرصـت را دریابنـد. البتـه ایـن تمایـز قطعاً تا مدت زمان مشخصی باقـی خواهـد مانـد و بعد از آن تنهـا با بـروزرسانی و اضافه کردن خدمات  می توان مزیـت رقابتی برای کسب وکارهـا ایجاد کرد.
یکی از مهم ترین وجوه تمایز اپلیکیشن ها تجربـه کاربری آن است. تجربه ای که در برگیرنده همـه رفتـارها، نگرش‌ها و احساسات یک کاربـر درباره محصول یا خدمتی که استفاده می‌کند و کاربردپذیری مقیاس مناسبی برای سنجش آن است. 

یکی از مهم‌ترین بخش‌ها در ارائه راهکارهای نوآورانه شرکت ارتباط فردا اپلیکیشن‌های مالی و بانکـی مبتنی بـر تلفـن همـراه اسـت. مـا تلاش می‌کنیـم اپلیکیشن‌هایی تولید کنیم که با روند جهانی همراه باشد. اپلیکیشن‌هایی که  نقطه تلاقی تلفن همراه و موقعیت‌‌یابی است و همچنیـن دسته دیگری که در نظام بانکی با بالاترین تجربه کاربری، مشتریانمان را راضی می‌کند. برای این موضوع نیـاز است که تمرکز خود را بر نسل Y معطوف کنیم (افراد بین 15 تا 35 سال) نسلی که نیازهای جامعـه را  نوآورانه می‌بیند ،  چابک و جوان است و نگاه و عملکرد متمایـز دارد.

 به همین دلیل است که ارتباط فردا هرجا که صاحبان ایده حضور پیدا می‌کنند (مثل: روبوکاپ، همایش چابک، لین استارتاپ ماشین و ..) حضور دارد. ما به منظور همراهی در توسعه کسب و کارهای نوآور در فضای کاریمان فضای مشترک همکاری (Coworking Space) ایجاد کرده‌ایم تا استارتاپ‌ها بتوانند بدون دغدغه فراهم کردن فضا و هزینه دفتر کار، بر روی اجرایی کردن ایده‌هایشان در فضای بانکداری و مالی تمرکز کنند و در کنار یکدیگر بتوانیم هر روز اپلیکیشن- هایمان را توسعه دهیم.

همراه کارت ،  اپلیکیشن پرد اخت شرکت های بیمه ،   اپلیکیشن های پرداخت خرد،  از جمله اپلیکیشن های طراحی و تولید شده توسط شرکت تجـارت الکترونیکی ارتباط فرداست. در همراه کارت کوتاه ترین مسیر را پیش روی کاربر قرار گذاشته ایم. کاربر با استفاده از این اپلیکیشن در کم ترین زمان و با حداقل فعالیت، درخواست مالی خود را انجام می دهد. اپلیکیشن بیمه ایران نیز از راهکارهای نوآورانه و هوشمند ارتباط فردا برای کسب و کار هاست. با این اپلیکیشن مشتریان بیمه ایران می توانند بدون مراجعه به شعبه اقساط بیمه خود را فقط با داشتن رمز دوم کارت الکترونیکی پرداخت کنند.     
اپلیکیشن های پرداخت خرد ارتباط فردا نیز با استفاده از تکنولوژی‌های مبتنی بر بارکد، QR Code  و NFC ، سهولت و امنیت در پرداخت را در کنار یکدیگر فراهم کرده اند.

محصولات و خدمات