انتصاب مدیران جدید در شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا
17 شهریور 1397

انتصاب مدیران جدید در شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا


برای شتاب بخشیدن به تحقق چشم‌انداز شرکت ارتباط فردا در روزهای گدشته تغییراتی در ساختار و مدیران این شرکت داده شد.

برای شتاب بخشیدن به تحقق چشم‌انداز شرکت ارتباط فردا در روزهای گدشته تغییراتی در ساختار و مدیران این شرکت داده شد.
به همین منظور ابتدا دکتر مهدی اسماعیلی‌رخ به عنوان معاون طرح و برنامه ارتباط فردا منصوب شد پیش‌از این او به عنوان معاون برنامه‌ریزی و توسعه شهری سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران فعالیت می‌کرد.
همچنین آیدا خدیوی‌فرد که قبلا مدیر برنامه‌ریزی ارتباط فردا بود به عنوان مدیر محصول PFM این شرکت با نام فانوس منصوب شد. فانوس قرار است بستر اصلی فعالیت‌های ارتباط فردا در زمینه Wealth-Tech باشد.
سید علی بدیعی هم که پیش از این در سمت مدیر فینووا فعالیت می‌کرد به عنوان مدیر فینوتک منصوب شد. گسترش تعداد بانکها و API دهندگان فینوتک از یک سو  و رشد سریع و فراتر از انتظار مشتریان فینوتک از سوی دیگر،  سازماندهی مجدد فینوتک را گریزناپذیر کرده‌بود.
همچنین آرین افشار هم به عنوان سرپرست فینووا انتخاب شد. در دوره جدید فینووا تمرکز بیشتری بر سرمایه‌گذاری داشته و از طریق مشارکت در ایجاد یک VC جدید این محور را در کنار شتابدهی به استارت‌آپها جدی‌تر دنبال خواهد کرد.