بازدید مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران از فینووا
11 دی 1397

بازدید مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران از فینووا


محمد فرجود مدیر فاوای شهرداری تهران عصر روز نهم دی در جریان بازدید برج فناوری امیرکبیر از فضای کار اشتراکی فینووا بازدید به عمل آورد.

محمد فرجود مدیر فاوای شهرداری تهران عصر روز نهم دی در جریان بازدید برج فناوری امیرکبیر از فضای کار اشتراکی فینووا بازدید به عمل آورد. در این مراسم تعدادی از استارتاپ‌ها از جمله دلیون، کاریشه و کاموا به معرفی محصولات و خدمات خود پرداختند.