سومین تجربه «جمعِ‌کل» با مشارکت ICT Challenge دانشگاه صنعتی شریف برگزار می‌شود
14 اسفند 1397

سومین تجربه «جمعِ‌کل» با مشارکت ICT Challenge دانشگاه صنعتی شریف برگزار می‌شود


شرکت ارتباط فردا در بهمن ماه امسال، تجربه «جمعِ‌کل» را در دو نوبت، در هشتمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت، و یازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران، با مشارکت برگزارکنندگان به اجرا گذاشت. اکنون در سومین نوبت، تجربه «جمعِ‌کل» در رویداد ICT Challenge دانشگاه صنعتی شریف به اجرا در خواهد آمد.

شرکت ارتباط فردا در بهمن ماه امسال، تجربه «جمعِ‌کل» را در دو نوبت، در هشتمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت، و یازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران، با مشارکت برگزارکنندگان به اجرا گذاشت. اکنون در سومین نوبت، تجربه «جمعِ‌کل» در رویداد  ICT Challenge دانشگاه صنعتی شریف به اجرا در خواهد آمد.

به مانند دوره گذشته، «جمعِ‌کل» قصد دارد با استفاده از این روش و مطرح نمودن پرسش‌های کلیدی ـ این بار در زمینه بررسی شرایط جذب منابع انسانی متخصص ـ دیدگاه‌های مختلف را گردآوری و نتایج به دست آمده را منتشر نماید، با این هدف که این گزارش‌ها توسط فعالان حوزه مدیریت منابع انسانی سازمان‌ها مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

شایان ذکر است این همکاری، با مشارکت شرکت ارتباط فردا، شرکت فرازپردازان، و مرکز نوآوری فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه صنعتی شریف صورت گرفته است.

>> نتایج اولین دوره جمعِ‌کل
>> نتایج دوره دوم جمعِ‌کل
>> نتایج دوره سوم جمعِ‌کل