حضور «جمعِ‌کل» این بار در پارک فناوری پردیس
31 تیر 1398

حضور «جمعِ‌کل» این بار در پارک فناوری پردیس


بعد از اجرای تجربه جمع کل در رویدادهای مختلف که معمولا به صورت یکی دو روزه برگزار می‌شد، اکنون در دومین تجربه مشابه، پرسش‌های تازه‌ای از جمعِ‌کل در آسانسور ساختمان شرکت ارتباط فردا نصب شده است.

بعد از اجرای تجربه #جمع_کل در رویدادهای مختلف که معمولا به صورت یکی دو روزه برگزار می‌شد، نخستین بار در یک مکان ثابت در «مجتمع نوآوری کمان»، پرسش‌های جمعِ‌کل به دیوار آسانسور نصب شد تا نظر اعضای شرکت‌ها و مراجعه‌کننده‌های آنان را جمع‌آوری کند. اکنون در دومین تجربه مشابه، پرسش‌های تازه‌ای از جمعِ‌کل در آسانسور ساختمان شرکت ارتباط فردا، واقع در نوآوری نهم پارک فناوری پردیس نصب شده است. نتیجه‌ی اولین نوبت از این نظرسنجی را می‌توانید در ادامه ببینید:

جمعِ‌کل؛ تجربه اشتراک نظرات