نتایج به دست آمده از جمع‌کل در مجتمع نوآوری کمان
2 مرداد 1398

نتایج به دست آمده از جمع‌کل در مجتمع نوآوری کمان


همانگونه که پیش‌تر اطلاع‌رسانی شده بود، تجربه جمعِ‌کل برای نخستین بار در یک مکان ثابت در «مجتمع نوآوری کمان» به اجرا در آمد.

همانگونه که پیش‌تر اطلاع‌رسانی شده بود، تجربه #جمع_کل برای نخستین بار در یک مکان ثابت در «مجتمع نوآوری کمان» به اجرا در آمد.  پرسش‌های جمعِ‌کل به دیوار آسانسور نصب شد تا نظر اعضای شرکت‌ها و مراجعه‌کنندگان را جمع‌آوری کند. نتیجه‌ی 2 نوبت نظرسنجی را می‌توانید در ادامه مشاهده کنید:

جمعِ‌کل؛ تجربه اشتراک نظرات