قنادپور مدیر برتر فناوری اطلاعات سال 98
6 بهمن 1398

مدیرعامل ارتباط فردا، مدیر برتر فناوری اطلاعات در سال 98 انتخاب شد
‌دی‌ماه 98 هفتمین همایش ملی مدیران فناوری اطلاعات به همت پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران برگزار شد که طی آن جوایزی به شرح زیر به شرکت‌ها و مدیران فناوری اطلاعات کشور اهدا شد. در این همایش سید حامد قنادپور، مدیرعامل شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا بر اساس رای و داوری کارگروه علمی به عنوان مدیر برتر فناوری معرفی شد.

‌دی‌ماه 98 هفتمین همایش ملی مدیران فناوری اطلاعات به همت پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران برگزار شد که طی آن جوایزی به شرح زیر به شرکت‌ها و مدیران فناوری اطلاعات کشور اهدا شد. در این همایش سید حامد قنادپور، مدیرعامل شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا بر اساس رای و داوری کارگروه علمی به عنوان مدیر برتر فناوری معرفی شد.بخش جایزه‌های هفتمین همایش مدیران فناوری اطلاعات:

۱. شرکت‌های تحول آفرین
سطح کوچک (کمتر از ۵۰ نفر نیروی انسانی): شرکت ایده پرداز پاسارگاد کیان
سطح متوسط (۵۰ تا ۲۰۰ نفر نیروی انسانی): شرکت ابرآروان
سطح بزرگ (بیش از ۲۰۰ نفر نیروی انسانی): شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول)

۲. مدیران برتر فناوری اطلاعات 
سید صابر امامی از شرکت مبین وان کیش
سید امین حسینی از مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه فردوسی مشهد
سید حامد قنادپور از شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا 

۳. محصولات برتر فناوری اطلاعات 
رتبه اول (فاب طلایی): شرکت توسعه تجارت الکترونیک نگین توسن با پلتفرم سککوک
رتبه دوم (فاب نقره‌ای): شرکت راهکار هوشمند مهام کاسپین با محصول کندوی هوشمند
رتبه سوم (فاب برنزین): شرکت علوم سبز با محصول کنکاش