12 مرداد 1399

نخستین رویداد امنیتی CTB با همکاری ارتباط فردا و ایرانسل برگزار شد
مسابقه امنیتی CTB با هدف هم افزایی تیم‌های امنیت دو شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا و ایرانسل و به کمک توان متخصصین امنیتی باگدشت در قالب دعوت به مسابقه برای نخستین بار در کشور برگزار شد.

مسابقه امنیتی CTB با هدف هم افزایی تیم‌های امنیت دو شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا و ایرانسل و به کمک توان متخصصین امنیتی باگدشت در قالب دعوت به مسابقه برای نخستین بار در کشور برگزار شد.
اجرای ارزیابی امنیتی بصورت باگ بانتی به معنای استفاده از دانش، تخصص و تجربیات اجتماع متخصصین امنیتی در شناسایی و رفع مشکلات امنیتی است. این روش در حوزه امنیت سایبری توسط شرکت‌های مشهور و قدرتمند عرصه فناوری اطلاعات انتخاب شده است تا با هم‌فکری از خبرگان این حوزه، بتوانند به سرعت بسیار بالاتر و چابک، نتایج موثرتری را برای کسب و کار خود بدست آورند. 
مسایل مختلف همچون قوانین امنیت سایبری کشورهای دیگر و ملاحظات اطلاعات خصوصی کاربران و اولویت بالا قائل شدن برای حفظ ایمنی اطلاعات مشتریان و کارکنان در پیشبرد کسب و کار از مهمترین دلایلی است که کسب و کارهای بین المللی، از رویکرد باگ بانتی استفاده می‌کنند تا بتوانند با سرعت بالاتر به مشکلات احتمالی دست یابند و تیم امنیت کسب و کار بتواند با دقت بالاتر راهکارهای امنیتی اصولی برای ایمن سازی را پیاده سازی و بر اجرای فرآیند نظارت نماید.
باگدشت با همکاری دو شرکت ارتباط فردا و ایرانسل برای نخستین بار در کشور با همکاری متخصصین امنیت و  با هدف ارتقاء سطح امنیتی سامانه‌ها اقدام به برگزاری مسابقه باگ بانتی کرد. در این مسابقه 50 نفر از متخصصین امنیتی باگدشت بصورت اختصاصی به مسابقه دعوت شدند و با استفاده از زیرساخت اختصاصی مسابقه و تحت قوانین سایبری کشور به رقابت پرداختند و بر اساس قوانین و الزامات تعیین شده از سوی دو شرکت مذکور به بررسی امنیتی سامانه ها کردند. در پایان روز دوم مرداد ماه باگ های شناسایی شده امنیتی به پلتفرم باگ بانتی باگدشت گزارش شد تا در روال تریاژ و تایید فنی قرار گیرند و در صورتیکه گزارش مورد تایید فنی و الزامات امنیتی مسابقه باشد، جوایز همکاری به متخصص امنیتی یا بانتی تعلق گیرد.
رویداد CTB با حمایت معنوی پلیس فتا، صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری و شتابدهنده فینووا و برگزاری توسط باگدشت توانست راهی جدید برای افزایش امنیت سایبری ایجاد کند تا به رشد و توسعه فضای کسب و کارهای آنلاین کشور کمک کند. از حامیان دیگر این رویداد امنیتی می‌توان از شرکت‌های چه گوارا، بن مانو و صفر و یک نام برد که به برگزاری بهتر این رویداد کمک کرده و باگدشت را در برگزاری این رویداد همراهی کردند.