آرش بابایی مدیرعامل ارتباط فردا
22 شهریور 1399

آرش بابایی مدیرعامل و عضو هیات مدیره ارتباط فردا شد
آرش بابایی جایگزین حامد قنادپور در ارتباط فردا شد.


وی که معاون سابق شرکت توسن و دانش آموخته مهندسی سیستم‌های اقتصادی از دانشگاه صنعتی شریف است در طول سابقه قريب به ١٠ ساله حضور خود در صنعت بانکداری کشور، معاونت طرح و برنامه و همچنین معاونت پشتیبانی و عملیات شرکت توسن را در کارنامه دارد.
ارتباط فردا در طول حضور 7 ساله قنادپور به جایگاهی رسید که امروز يكي از بازيگران تحول آفرين حوزه فناوری مالی است.