آغاز کمپین تبلیغات محیطی اولین پلتفرم بانکداری باز در کشور
10 مرداد 1397

آغاز کمپین تبلیغات محیطی اولین پلتفرم بانکداری باز در کشور


کمپین تبلیغات محیطی فینوتک شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا، به‌ عنوان اولین کمپین تبلیغات محیطی پلتفرم API های بانکداری باز در کشور، آغاز شد. هدف از راه‌اندازی این کمپین تبلیغاتی، معرفی قابلیت‌ها و سرویس‌های ارائه‌شده این پلتفرم به سرویس دهندگان و مدیران ارشد کسب‌وکارها است تا جرقه‌ای برای توسعه و گسترش استفاده از بانکداری باز در کشور باشد.

کمپین تبلیغات محیطی فینوتک شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا، به‌ عنوان اولین کمپین تبلیغات محیطی پلتفرم API های بانکداری باز در کشور، آغاز شد. هدف از راه‌اندازی این کمپین تبلیغاتی، معرفی قابلیت‌ها و سرویس‌های ارائه‌شده این پلتفرم به سرویس دهندگان و مدیران ارشد کسب‌وکارها است تا جرقه‌ای برای توسعه و گسترش استفاده از بانکداری باز در کشور باشد.
پلتفرم فینوتک، پروژه‌ شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا است که حدود دو سال از زمان راه‌اندازی آن می‌گذرد. از فینوتک برای اولین‌بار در همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت سال 1395 با 13 سرویس رونمایی شد، اما با توسعه و گسترش پیوسته این پلتفرم و همکاری با 5 بانک و برخی شرکت¬های ارائه دهنده سرویس¬های بازار سرمایه، فینوتک اکنون یک بستر بالغ و پیشرفته برای نوآوری باز است.
فینوتک اولین و تنها پلتفرم نوآوری باز در ایران محسوب می‌شود. بخشی از مخاطبان آن مدیران ارشد کسب‌وکارها هستند تا با استفاده از این پلتفرم روندهای مالی‌شان را با سرعت و سهولت بیشتری در فضایی امن بهبود دهند و بخشی دیگر سرویس¬دهندگان هستند تا با ارائه سرویس¬های خود در قالب API سهم بازار خود را توسعه دهند. به این ترتیب فینوتک به حلقه واسطی میان بانک‌ها، بیمه‌ها، بورس و دیگر ارائه‌دهندگان سرویس و کسب و کارها تبدیل شده است. در حال حاضر تعداد سرویس‌های پلتفرم فینوتک به 65 رسیده است.