16 اردیبهشت 1402

سخنرانی مدیرعامل ارتباط فردا در نخستین همایش ملی اقتصاد هوشمند و توسعه مالی
نخستین همایش ملی اقتصاد هوشمند و توسعه ملی 18 اردیبهشت ماه سال جاری در سالن همایش بورس تهران برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی مجموعه ارتباط فردا ، مهندس مسعود وکیلی نیا مدیرعامل مجموعه شرکت های ارتباط فردا در این همایش سخنرانی خواهد کرد .

شایان ذکر است  مفاهیم ، نظریه ها و کارکردهای اقتصاد هوشمند، چالش های توسعه مالی در اقتصاد هوشمند ، تجربیات سایر کشورها در هوشمند سازی اقتصاد و توسعه مالی ، الزامات ساختاری توسعه مالی در اقتصاد هوشمند ، دولت و تامین مالی اقتصاد هوشمند ، اقتصاد هوشمند و پیش بینی پذیری متغیر های مالی و اقتصادی ، تحلیل و معرفی ابزارهای نوین توسعه مالی در اقتصاد هوشمند، نظام بانکی و اقتصاد هوشمند، فین تک ها در اقتصاد هوشمند، بازارسرمایه در اقتصاد هوشمند، صنعت بیمه و اقتصاد هوشمند، حاکمیت شرکتی و اقتصاد هوشمند از جمله محورهای این همایش می باشد .

علاقمندان جهت کسب اطلاع از برنامه همایش می توانند به سایت ذیل مراجعه نمایند. 

www.ifconf.ir