گفت و گوی راه پرداخت با قنادپور در حاشیه همایش چهارم (2) –بهمن 93

گفت و گوی راه پرداخت با قنادپور در حاشیه همایش چهارم (2) –بهمن 93