رگ‌تک

رگ‌تک

رگ‌تک

رگ‌تک یا فناوری نظارت به معنای کاربرد نوآورانه فناوری در حوزه رگولاتوری صنعت مالی‌ست.

 


استارت‌آپ‌هاى رگ‌تک با استفاده از فناوری‌هاى پردازش ابرى، بیگ دیتا، هوش مصنوعى، یادگیرى ماشین و دیگر متدهاى تحلیل داده به بانک‌ها و موسسات مالى کمک می‌کنند زمینه‌هاى تخلف از ضوابط را با سرعت و دقت بیشترى شناسایى کنند، تحلیل ریسک قانونى بهتر و دقیق‌ترى انجام دهند، در تصمیم‌گیرى براى همکارى با شرکاى دیگر از روش‌هاى تحلیل ریسک مناسب‌ترى استفاده کنند، گزارش‌هاى قانونى که باید به رگولاتور ارائه دهند را ارزان‌تر و سریع‌تر و صحیح‌تر تولید کنند و نهایتا ریسک و هزینه تخلف قانونى خود را کاهش دهند. مشترى رگ‌تک‌ها از یک سو بانک‌ها و موسسات مالى هستند که با کمک آن‌ها ریسک خود را کم می‌کنند و از سوى دیگر نهادهاى نظارتى و قانونگذار هستند که با کمک آن‌ها دقت و جامعیت نظارت خود را بهبود می‌دهند. 

 


این شاخه از فناوری مالی در دنیا بسیار مهم و روبه رشد است. در ایران نیز، ارتباط فردا با رویکرد نوآوری باز،  زمینه‌های رشد این شاخه را برای استارت‌آپ‌ها مهیا می‌کند.