بانکداری دیجیتال

بانکداری دیجیتال

بانکداری دیجیتال

در بانکداری دیجیتال، بانک‌ها از طریق ترکیب اینترنت، موبایل و مرکز تماس (تلفن) هر آنچه در شعبه به مشترى عادى ارائه می‌دهند را به صورت دیجیتال هم عرضه می‌کنند. رونق و نفوذ تلفن‌های همراه هوشمند، باعث روند رو به‌رشد و اجتناب‌ناپذیر بانکداری دیجیتال می‌شود.
شرکت ارتباط فردا با محصولاتی مانند سامانه‌هاى بانکدارى موبایل، بانکدارى اینترنتى و مشاوره مشتریان بانکى در این حوزه فعالیت‌هاى مستمر و جدى دارد.
 به عنوان مثال سامانه پیشخوان مجازى بانک آینده و نسخه موبایل آن (با نام پیشخوان همراه) که هم اکنون در بانک آینده استفاده می‌شود در مجموعه ارتباط فردا توسعه پیدا کرده و پشتیبانى و بهبود مستمر آن برعهده شرکت فرازپردازان است.

 

  سامانه پیشخوان مجازی و پیشخوان همراه

سامانه پیشخوان مجازى سه ویژگی اساسى دارد که آن را از دیگر سامانه‌هاى بانکدارى اینترنتى ایران متمایز می‌کند.
- داشتن خدمات حضورى
- تفاوت تجربه کاربرى UX و رویکرد کاربرمحور
-  قابلیت Cross-Channel بودن  و یکپارچکی در نسخه موبایل و وب
 
>> برای دسترسی به پیشخوان مجازی به آدرس www.abplus.ir مراجعه کنید.

   فرازپردازان

از شرکت‌های وابسته ارتباط فردا است که به صورت تخصصى در حوزه نرم‌افزارهاى مالى و بانکى فعالیت می‌کند و کار پشتیبانی و بهبود سامانه پیشخوان مجازی و همراه را انجام می‌دهد.