کارت‌های بانکی

کارت‌های بانکی

کارت‌های بانکی

صدور و پشتیبانی انواع کارت‌های بانکی یکی از فعالیت‌های شرکت ارتباط فردا در حوزه پرداخت است. ما تلاش می‌کنیم با تنوع کارت‌های بانکی به عنوان یکی از رایج‌ترین ابزارهای پرداخت و ارائه راهکارهای مبتنی بر آن، جریان مالی سازمان‌ها را بهبود دهیم.

بن‌کارت با برندهای سازمان‌ها، سینماکارت به منظور حمایت از هنر سینما، ایران‌کارت به عنوان یکی از اصلی‌ترین پلتفرم‌های وفاداری مشتریان برای کسب و کارها، مه‌کارت برای اتباع خارجی، کارت هدیه، کارت‌های نقدی و اعتباری سبد کارت‌های ارتباط فردا را تشکیل می‌دهند.