Background Image

تسهیلات رفاهی

ما در پارک فناوری پردیس کار می‌کنیم چون این پارک با الگوی سیلیکون ولی ایجاد شده است. ضمناً به واسطه حضور در پارک فناوری، همکاران ما نیز مانند دیگر شرکت های فناور، از مالیات حقوق و دستمزد معاف هستند. همچنین ما یکی از کامل‌ترین طرح‌های بیمه تکمیلی را برای همکارانمان در نظر گرفته‌ایم و بیش از نیمی از حق بیمه افراد توسط شرکت پرداخت می‌شود.


همکاران ما اگر بخواهند در لابلای کار روزمره ورزش کنند امکانات مناسب در فضای شرکت وجود دارد.


تردد همکاران بر عهده ما بوده و سرویس در ساعات مختلف از نقاط مختلف تهران برای رفت و آمد آنها فراهم است.