جوایز

جوایز

برنده جایزه رشد سریع IMI-100 (رتبه 216)
1399
شرکت برتر از نظر رشد سریع (IMI-100)
سال 1399
جایزه رتبه‌بندی اتاق بازرگانی
جایزه رتبه‌بندی اتاق بازرگانی
1398
جایزه ملی مدیریت
تقدیرنامه یک ستاره جایزه ملی مدیریت مالی
1398
نشان برنزین جایزه مدل ٣٤٠٠٠ منابع انسانی
نشان برنزین جایزه مدل ٣٤٠٠٠ منابع انسانی
1398
جایزه مدل 34000 منابع انسانی
جایزه مدل 34000 منابع انسانی
سال 1397
فینوتک برگزیده جشنواره دکتر نوربخش
فینوتک برگزیده جشنواره دکتر نوربخش
سال 1397
شرکت برتر از نظر رشد سریع (IMI-100)
شرکت برتر از نظر رشد سریع (IMI-100)
1397
شرکت ارتباط فردا، برنده تندیس سیمین زبدگی دیجیتال
شرکت ارتباط فردا، برنده تندیس سیمین زبدگی دیجیتال
1397
سومین جایزه ملی تحول دیجیتال
سومین جایزه ملی تحول دیجیتال
1397
برنده تندیس و لـوح تقدیر جایزه سال تحول دیجیتالی: شرکت ارتباط فردا
برنده تندیس و لـوح تقدیر جایزه سال تحول دیجیتالی: شرکت ارتباط فردا
سال 1396
شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا، برگزیده هفتمین جایزه ملی فاوا
شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا، برگزیده هفتمین جایزه ملی فاوا
سال 1396
برنده تندیس نوآوری دیجیتالی: شرکـت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا
برنده تندیس نوآوری دیجیتالی: شرکـت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا
سال 1396
برنده تندیس رهبری دیجیتالی: سید حامد قنادپور
برنده تندیس رهبری دیجیتالی: سید حامد قنادپور
سال 1396
برنده تندیس زبدگی دیجیتالی: شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا
برنده تندیس زبدگی دیجیتالی: شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا
سال 1396
«فینوتک» محصول برگزیده جشنواره فاب شد
«فینوتک» محصول برگزیده جشنواره فاب شد
سال 1396
ارتباط فردا، شرکت تحول آفرین پنجمین همایش مدیران فناوری اطلاعات
ارتباط فردا، شرکت تحول آفرین پنجمین همایش مدیران فناوری اطلاعات
سال 1396
تقدیرنامه سه ستاره برای تعالی منابع انسانی
تقدیرنامه سه ستاره برای تعالی منابع انسانی
سال 1396
جایزه ملی 34000 منابع انسانی
جایزه ملی 34000 منابع انسانی
سال 1396
شرکت برتر در حوزه توسعه کسب و کار در پارک فناوری پردیس
شرکت برتر در حوزه توسعه کسب و کار در پارک فناوری پردیس
سال 1396
تقدیرنامه دو ستاره برای تعالی
تقدیرنامه دو ستاره برای تعالی
سال 1395
بـرنده لوح تقدیر زبـدگی دیجیتالی: شرکت ارتباط فردا
بـرنده لوح تقدیر زبـدگی دیجیتالی: شرکت ارتباط فردا
سال 1395
برنده تندیس بـرنزین و لـوح تقدیر نـوآوری دیجیتالی: شرکـت ارتباط فردا
برنده تندیس بـرنزین و لـوح تقدیر نـوآوری دیجیتالی: شرکـت ارتباط فردا
سال 1395
محصول برتر جشنواره نوربخش
محصول برتر جشنواره نوربخش
سال 1395
تقدیرنامه دو ستاره تعالی منابع انسانی
تقدیرنامه دو ستاره تعالی منابع انسانی
سال 1395
محصول منتخب پنجمین جشنواره دکتر نوربخش - بخش بانکی سامانه هدف (موبایلی)
محصول منتخب پنجمین جشنواره دکتر نوربخش - بخش بانکی سامانه هدف (موبایلی)
سال 1394
جایزه 1 ستاره برای تعالی - Excellence 1 star 2016
جایزه 1 ستاره برای تعالی - Excellence 1 star 2016
سال 1394
برگزیده پنجمین جشنواره ملی ارتباطات و فناوری اطلاعات - برترین اپلیکیشن تلفن همراه
برگزیده پنجمین جشنواره ملی ارتباطات و فناوری اطلاعات - برترین اپلیکیشن تلفن همراه
سال 1394
اپلیکیشن برتر موبایل جشنواره موبایل ایران - Iran App Festival
اپلیکیشن برتر موبایل جشنواره موبایل ایران - Iran App Festival
سال 1393