اهداف ما در ارتباط فردا


چشم انداز ما:

خلق زیست‌بوم یکپارچه و فراگیر نوآوری‌های مالی برای آینده‌ای بهتر
ارتباط فردا معمار و خلق‌کننده زیست‌بومی خواهد بود که در آن خدمات نوین مالی و بانکی برای تمام مشتریان از هر قشر و گروهی، با بهترین کیفیت و تجربه‌ای منحصر به فرد فراهم باشد و کمک کند آینده‌ای بهتر برای همه رقم بخورد.

ماموریت:
توسعه و ارائه راهکارهای نوآورانه مبتنی بر فناوری در بخش مالی به صورت امن، راحت و فراگیر

اهداف ما در ارتباط فردا