Background Image

فضای کاری

دو ساختمان سه ‌طبقه و هر دو شیشه‌ای ارتباط فردا مطابق با روند محیط‌های شفاف کاری در جهان طراحی‌ شده است.

تا زیبایی نبینیم زیبایی نمی‌آفرینیم پس پیوسته تلاش می‌کنیم محیط کار ما تمیز و زیبا باشد.
در محیط کارِ ما تمامِ چیزهایی که کاربرد دارند در دسترس هستند.
رویکرد فضای کاری باز (Open Space) در طراحی ساختمان رعایت شده است.

فضای کاری امتدادی از فضای زندگی است پس در محیط کار باید زندگی کرد.
اگر کسی نیاز به استراحت در طول روز داشته باشد لازم نیست به منزل برود.
ما حتی برای بازی و سرگرمی همکاران هم امکانات کافی پیش‌بینی کرده‌ایم.

ما بازی را دوست داریم چون ما را با هم دوست می‌کند و باعث می‌شود یادمان نرود ما یک تیم هستیم.
بعضی بازیهای نوستالژیک باعث می‌شود کودک درون‌مان فعال شود، می‌دانیم کودک‌ها خلاق‌ترند.
ما آبدارچی نداریم به جایش فضاهای مناسبی برای دور هم جمع شدن و گپ زدن و چیزی خوردن داریم.