فراخوان جذب نمایندگی شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا

بدینوسیله به اطلاع کلیه اشخاص حقوقی و علاقمندان به فعالیت در زمینه خدمات پرداخت الکترونیک می‌رساند؛ شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا در نظر دارد به منظور توسعه شبکه بازار و پشتیبانی دستگاه های پایانه فروش، اقدام به اعطای نمایندگی در چهارچوب قوانین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ضوابط داخلی شرکت می نماید.

موضوع فعالیت:
توسعه بازار در حوزه پایانه های فروشگاهی به همراه پشتیبانی مطابق با قوانین و قواعد شرکت ارتباط فردا در استان‌های تهران، گیلان، اردبیل، آذربایجان شرقی، کرمان و هرمزگان (جزیره کیش) با ارائه مستندات به شرح ذیل :
-   سابقه فعالیت در حوزه پرداخت الکترونیکی
-   سابقه فعالیت در حوزه فن آوری اطلاعات
-   تعداد پایانه های فروش تحت پشتیبانی در گذشته و حال
-   تعداد دفتر و مشخصات آن
-   رضایت نامه از بانک و PSP
-   سرمایه ثبتی شرکت
-   گواهی نامه های اخذ شده
-   تعداد قراداد های مشابهواجدین شرایط می‌توانند تقاضای خود را  به همراه سوابق کامل به آدرس: پارک فناوری پردیس، خیابان نوآوری پنجم، ساختمان ارتباط فردا، کدپستی ١٦٥٤١٢٠٨٧٦، شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا و یا به نشانی پست الکترونیکی morovati@efarda.ir ارسال نمایند.
ارسال مدارک و پیشنهادات متقاضیان تعهدی در خصوص اعطای نمایندگی برای شرکت فوق ایجاد نمی نماید.


image

استان تهران

پایانه فروش گیلان

استان گیلان

پایانه فروش اردبیل

استان اردبیل

جذب نمایندگی پایانه‌های فروش استان آذربایجان شرقی

استان آذربایجان شرقی

پایانه فروش کرمان

استان کرمان

پایانه فروش استان هرمزگان

استان هرمزگان (جزیره کیش)